Privacyverklaring van Susanne Schuurmans

Identiteit onderneming

susanneschuurman.nl is eigendom van Susanne Schuurmans uit Zeist. Je kunt contact met mij opnemen via email info@susanneschuurmans.nl of telefonisch 0630594691

Ik kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of doordat je deze zelf aan mij hebt verstrekt, om bijvoorbeeld op de hoogte te worden gehouden. Het gaat om de volgende gegevens;

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Email

En indien van toepassing:

  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • geboortetijd

Waarvoor gebruik ik je gegevens?

Ik gebruik je contactgegevens om je te kunnen benaderen, telefonisch dan wel schriftelijk (email of post), als er wijzigingen zijn in het programma, als ik een factuur stuur of als ik mijn nieuwsbrief verzend (dit laatste uiteraard alleen als je je daarvoor hebt aangemeld). Je geboortegegevens gebruik ik om je horoscoop te maken, t.b.v. een individueel consult astrologie dan wel deelname aan een workshop.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen met derden

Ik deel je gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met je heb gesloten of als ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
susanneschuurmans.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@susanneschuurmans.nl. Ik zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@susanneschuurmans.nl