Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Susanne Schuurmans

Als je deelneemt aan een cursus of workshop bij Susanne Schuurmans of een individueel consult bij haar boekt, ga je akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden

  • Met de term ‘cliënt’ wordt bedoeld iedereen die een individueel consult, een workshop dan wel een cursus bij Susanne Schuurmans boekt en eraan deelneemt.

1 • Eigen risico en aansprakelijkheid
– Het deelnemen aan een consult, workshop of cursus is geheel voor eigen risico van de cliënt.
-Susanne Schuurmans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (im)materiële schade die direct of indirect gevolg zijn van of in relatie staan met deelname aan de consulten, lessen of workshops, in haar praktijk dan wel op locatie
– Susanne Schuurmans behoudt zich het recht voor cliënten deelname aan de cursussen en/of workshops te weigeren indien hiervoor gegronde redenen zijn zoals onrechtmatig gedrag, wangedrag of wanbetaling.

2 • Betaling

– De betaling voor deelname aan de cursussen en workshops dient voor de eerste bijeenkomst voldaan te zijn.

– De betaling van een individueel consult wordt voldaan na het consult, hetzij contact hetzij per directe overschrijving.

– Er vindt om geen enkele reden restitutie plaats van lesgeld voor lessen of bijeenkomsten die niet zijn bijgewoond.

3 • Afmelden lessen

– Gezien de opzet van de cursussen en workshops kunnen gemiste lessen/ bijeenkomsten niet worden ingehaald.

– Annuleren van een individueel consult kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Consulten die later worden geannuleerd worden in rekening gebracht.

 4 • Privacyverklaring
– Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteert de cliënt ook de privacyverklaring. De cliënt gaat akkoord met het beperkte gebruik van zijn/haar gegevens door Susanne Schuurmans.

5 • Foto’s /portretrecht
– Susanne Schuurmans dan wel door haar ingehuurde fotografen kunnen foto’s maken tijdens de cursussen/workshops. Deze worden gebruikt voor de website susanneschuurmans.nl. Uiteraard wordt vooraf hiervoor toestemming gevraagd aan cliënten.